CANADA

HAMILTON, Ontario

 
- Centennial (42nd International) Convention Polish Singers Alliance of
  America, May 25-28, 1989
- XIII International Convention of SWAP, May 30-June 1st, 1958

TORONTO, Ontario 

- XIII Swiatowy Zlot Lotnikow Polskich, 1980
- XX Walny Zjazd SWAP w Ameryce, May 26-28, 1979
- Sprawozdanie Zarzadu Glownego S.W.A.P. i K.P.P. na XX-ty Walny Zjazd, 
  from April 1st, 1976 to March 31st, 19979
- Sprawozdanie Zarzadu Glownego SWAP i KPP na XX-ty Walny Zjazd, 1979
- For Your Freedom and Ours, 1944-1994 Polish Combatants of Canada

KITCHNER, Ontario

-Ksiazka pamiatkowa Polonii Okregu Kitchener -- Ontario, Kanada, 1968
 [see 95-13]