INTERNATIONAL, NATIONAL AND DISTRICT CONVENTIONS

American Council of Polish Cultural Clubs

- Mickiewicz Centennial Convention, American Council of Polish  

  Cultural Clubs, Buffalo, New York, Aug. 3-7, 1955

- American Council of Polish Cultural Clubs 16th Annual Convention, New

  York, New York, Aug. 17-23, 1964

- 32nd Annual Convention, American Council of Polish Cultural Clubs & 

  American Youth of Polish Descent, San Antonio, Texas, July 8-12, 1980

- National Convention American Council of Polish Cultural Clubs, Buffalo, 

  New York, Aug. 13-18,1985

- American Council of Polish Cultural Clubs, National Convention, Cambridge

  Springs, Pennsylvania, Aug. 19-24, 1986

- American Council of Polish Cultural Clubs, 39th convention, Ypsilanti, 

  Michigan, July 28-Aug.2, 1987

- Fortieth National Convention, American Council of Polish Cultural Clubs,

  Hartford, Conn., Aug. 16-21, 1988

American Council for Polish Culture

- American Council for Polish Culture, National Convetion, Philadelphia,

  Penn., Aug. 16-20, 1989

- American Council for Polish Culture, National Convention, San Francisco, 

  Calif., July 3-8, 1990 

- American Council for Polish Culture, 43rd Annual Convention, Pultusk, 

  Poland, June 23-28, 1991

- American Council for Polish Culture, 44th Annual Convention, Washington

  D.C., July 28 - Aug. 1, 1992

 - American Council for Polish Culture, 45th Annual Convention, Syracuse, 

  New York, June 29-July 4, 1993, Annual reports

American Youth of Polish Descent

- 32nd Annual Convention, American Council of Polish Cultural Clubs & 

  American Youth of Polish Descent, San Antonio, July 8-12, 1980

National Advocates Society

- National Medical & Dental Association of America and National Advocates

  Society, Joint Convention, Dixville Notch, New Hampshire, 1959

National Medical & Dental Association of America

- National Medical & Dental Association of America and National Advocates

  Society, Joint Convention, Dixville Notch, New Hampshire, 1959

Polish American Congress

- Polish American Congress, 10th National Convention, Philadelphia, Penn.,

  Sept. 23-26, 1976

Polish Air Force Association

- 4-ty Zjazd Lotnikow Polskich z Kanady i USA, Chicago, Ill., 1962 

- XIII Swiatowy Zlot Lotnikow Polskich, Toronto, 1980 

- XIV International Reunion, Polish Air Force Assn., New York, New York, 

  Sept. 4-6, 1982

Polish American Historical Association

- Polish American Historical Association, 1942-1951, including program of 

  the Eighth Annual Meeting, Chicago, Dec. 27-28, 1951 

Polish American Priests Association

- Proceedings First National Polish American Priests Convention, San 

  Antonio, Texas, Apr. 16-19, 1990 

- 1st National Polish American Priests Convention, San Antonio, Texas, 

  Apr. 16-19, 1990

- Fourth Annual Convention, Polish American Priests Association, Southfield,

  Mich., Apr. 26-29, 1993

- Fifth Annual Convetion of the Polish American Priests Association,

  Hartford, Conn., Apr. 11-14, 1994

Polish Army Veterans Association
Stowarzyszenie Weteranow Armii Polskiej

- 8th National Convention of Polish Army Veterans Association of America 

  and Ladies Auxiliary, Philadelphia, Pennsylvania, May 30-June 2, 1940

- Souvenir Album of the 9th National Convention - Polish Veterans'

  Association of America, New Britain, Conn., May 30 - June 2, 1946 

- XIV International convention and 40th anniversary of founding, Polish

  Army Veterans Association of America, Bridgeport, Conn., May 27-29, 1961 

- XVI International Convention of the Polish Army Veterans Ass'n. of

  America & 50th Anniversary of the Formation of the Polish Army In USA

  & Canada, Cleveland, Ohio, 1967

- XVIII International Convention Polish Army Veterans Assoc. of America,

  Detroit, Mich., May 26-28, 1973

- Sprawozdanie Zarzadu Glownego SWAP i KPP na XVIII-ty Walny Zjazd,

  Detroit, Mich., 1973

- Sprawozdanie Zarzadu Glownego SWAP i KPP na XX-ty Walny Zjazd, Toronto,

  1979

- XXII International Convention of the Polish Army Veterans Association

  of America, New Britain, Conn., May 24-27, 1985 

- Sprawozdanie Zarzadu Glownego SWAP i KPP na XXII Zjazd, New Britain,

  Conn., 1985

- XXIII International Convention of PAVA, Cleveland, Ohio, May 27-28, 1988

- Sprawozdanie Zarzadu Glownego SWAP i KPP za okres od 1-go kwietnia 1985 

  do 31 marca 1988, na XXIII-ci Walny Zjazd, Cleveland, Ohio

Polish Army Veterans Association, District 4
Stowarzyszenie Weteranow Armii Polskiej, Okreg 4

- Program z okazji Zjazdu IV-go Okregu Stowarzyszenia Armii Polskiej w

  Ameryce, New Britain, Conn., May 13-14, 1939 

- 35 Anniversary Gen. Haller Post no. 111 & 23rd Annual Convention [of]

  Polish Army Veterans Association of America, New Britain, Conn., Sept.

  10-11, 1955

- Program 40-cia Czynu Zbrojnego Wychodzctwa Polskiego w Ameryce oraz

  Kolezenskiego Zjazdu Weteranow i Korpusow Pomocniczych Okregu 4-go SWAP,

  New Britain, Conn.., Mar.31 1957

- Program 36-ty Roczny Zjazd Okregu IV-go Stowarzyszenia Armii Polskiej

  w Ameryce, New Britain, Conn., Sept. 7-8, 1968

Polish Army Veterans Association, District 8
Stowarzyszenie Weteranow Armii Polskiej, Okreg 8

- 50th Anniversary of the Organization of Polish Army in America 

  1917-1967, 31st annual convention of PAVA of WW I-II and auxiliaries

  of District 8, Boston, Mass., Sept. 3-4, 1967

- 40th Convention of PAVA and Ladies Auxiliaries, District 8, Boston,

  Mass., Sept. 20-21, 1975

- 60th Anniversary, Polish Army Veterans Ass. and Ladies Auxilairies Corps

  in America and 42nd Convention, District VIII, Boston, Mass., Sept.

  17-18, 1977 

Polish Falcons of America
Sokolstwo Polskie w Ameryce

- Pamietnik Zjazdu Dwudziestego i Zlotu Szesnastego Sokolstwa Polskiego

  w Ameryce, Chicago, Illinois, July 7-12, 1933 

- Pamietnik Zlotu XVII-go i Zjazdu XXI-go Sokolstwa Polskiego w Ameryce,

  New Haven, Conn., July 2-7, 1936

- Polish Falcons of America, National Convention, New Britain, Conn., June

  30 - July 6, 1952

- Polish Falcons of America 26th Quadrennial National Convention & 21st

  Field Meet, Buffalo, New York, June 30 - July 7th, 1956

- Polish Falcons of America 27th National Convention and Field Meet,

  Newark, N.J., 1960

- 29th Quadrennial National Convention and Field Meet, Polish Falcons of 

  America, New Haven, Conn., June 29 - July 7, 1968 

- Polish Falcons of America, National Convention, New Britain, Conn., 

  June 2-10, 1976

Polish Falcons of America, District 5
Sokolstwo Polskie w Ameryce, Okreg 5

- 35th Convention & 30th Athletic Field Meet - Polish Falcons 5th District,

  New Britain, Conn., June 26-28, 1959

- Sokolstwo Polskie w Ameryce, Okreg 5, pamietnik 35 Zlotu i 40 Zjazdu,

  New Britain, Conn., June 29, 1969 

- 48th Convention & 43 Track & Field Meet - Polish Falcons of America, 

  District 5, New Britain, Conn., June 14-16, 1985

Polish Falcons of America, District 8
Sokolstwo Polskie w Ameryce, Okreg 8

- Pamietnik 25-letniej Rocznicy Istnienia Gniazda 250 Sokolstwa Polskiego

  oraz Walnego Zlotu Okregu 8-go, Worcester, Mass., June 15-16 1935 

Polish Legion of American Veterans

- 12th Annual State Convention, Polish Legion of American Veterans &

  Ladies Auxiliary, Bristol, Conn., June 7-9, 1957

- 14th National Convention Polish Legion of American Veterans, & Ladies

  Auxiliary, Hartford, Conn. Aug. 29 - Sept. 1, 1958

Polish National Alliance
Zwiazek Narodowy Polski

- Urzedowy protokol Sejmu XXXII-go Zwiazku Narodowego Polskiego,

  Minneapolis, Minn., Sept. 18-25, 1955

- Pamietnik, 33rd Convention of the Polish National Alliance, Hartford,

  Conn., 1959 

- Polish National Alliance, 35th Quadrennial Convention Banquet, Sept. 17,

  1967

Polish Paratroopers Association in America

- 25th Anniversary of the formation of the First Polish Independent 

  Parachute Brigade, Reunion of the Polish Paratroopers Assoc. in America,

  Hempstead, New York, July 2, 1966

Polish Roman Catholic Union of America
Zjednoczenie Polsko Rzymsko Katolickie

- Sprawozdanie Zarzadu Glownego Zjednoczenia Polskiego Rz. Kat. w Am. 

  na Sejm XLI, Springfield, Mass, Sept. 10-15, 1934

- Pamietnik z okazji Sejmu 41-go Zjednoczenia Polskiego Rzymsko

  -Katolickiego, Springfield, Mass., Sept. 10-15, 1934 

- Protokol Urzedowy Sejmu XLII Zjednoczenia Polskiego Rzym.-Kat. w Ameryce,

  Wilkes Barre, Penn., Oct. 20-25, 1937 

- 46th Quadrennial Convention Polish Roman Catholic Union of America, 

  Pittsburgh, Penn., Sept. 19-24, 1954

- 50th Quadrennial Convention Polish Roman Catholic Union of America,

  New Haven, Conn., Sept. 20-25, 1970

Polish Scounting Organization
Zwiazek Harcerstwa Polskiego

- Zlot 75-lecia Zwiazku Harcerstwa Polskiego, w  Lake of Isles North

  Stonington,  Conn., Aug. 10-24, 1985

Polish Singers Alliance of America
Zwiazek Spiewakow Polskich w Ameryce

- Centennial (42nd International) Convention Polish Singers Alliance of

  America, Hamilton, Ontario, May 25-28, 1989 

Polish Singers Alliance of America, District 7
Zwiazek Spiewakow Polskich w Ameryce, Okreg 7

- 27th Convention Polish Singers of America 7th District, New Britain,

  Conn., May 27-29, 1960 

- 32nd Convention District VII Polish Singers Alliance of America, New 

  Britain, Conn., May 26-28, 1967 

- 37th Convention of 7th District of the Polish Singers Alliance of 

  America, New Britain, Conn., May 23-25, 1975

- 43rd Convention of 7th District of the Polish Singers Alliance of 

  America, New Britain, Conn., May 25-27, 1984

- 45 Zjazd Okregu VII, Zwiazek Spiewakow Polskich w Ameryce, Koncert 

  31-ego Maja, Philadelphia, Pennsylvania, 1987

- 50th Jubilee Convention of District 7 PSAA, New Britain, Conn., 

  June 3-5, 1994

Polish Women's Alliance of America
Zwiazek Polek w Ameryce

- Polish Women's Alliance of America, XXVI Convention, Hartford, Conn.,

  Sept. 1971

- Polish Women's Alliance of America, Six Youth Conference, program, June 25-28, 1970,

Chicago, Ill.

Polish Workmen's Aid Fund
Polska Robotnicza Kasa Pomocy

- Sprawozdanie ze Zjazdu w zmniejszeniu Pol. Rob. Kasy Pomocy, New York, 

  March 30-Apr. 1, 1935