POLISH AMERICAN PUBLISHING CO.

 AUTHOR      Machnikowski, Ignacy  

  
 TITLE       Krotka historya naturalna : z rycinami / napisal Ignacy  

 Machnikowski 

 IMPRINT     c1895 

 DESCRIPT    213, iii p. : ill. ; 21 cm 

 NOTE        Copyright by Dyniewicz 

 SUBJECT     Natural history 

  

  
 AUTHOR      Plon, Tomasz  

  
 TITLE       W zelaznych kleszczach; powiesc oryginalna w trzech  

  
 czesciach, na tle prawdziwych wydarzen wspolczesnej wojny  

  
 euripejskiej, napisal Tomasz Plon  

 IMPRINT     [c1915] 

 DESCRIPT    392 p. front. 19 cm 

 DESCRIPT    $1.50 

  

 AUTHOR      Szopinski, D 

  
 TITLE       Gramatyka jezyka polskiego z cwiczeniami : rok II :  

  
 podrecznik praktyczny dla szkol parafialnych w Ameryce /  

  
 przygotowal D. Szopinski  

  
 IMPRINT     1913  

  
 DESCRIPT    69 p. ; 21 cm  

  
 NOTE        "Wedlug C. Niewiadomskiej: Drugi rok  

 gramatyki" -- t.p 

 SUBJECT     Polish language --Grammar 

  

 AUTHOR      Jax, Antoni, 1848- 

  
 TITLE       Ludgarda : obraz dramatyczny ze spiewami z dawnych  

  
 czasow     w 4-ch aktach / napisal Antoni Jax  

 IMPRINT     c1917 

 DESCRIPT    120 p. ; 17 cm 

  

 AUTHOR      Kneipp, Sebastian, 1821-1897 

 TITLE       Meine Wasserkur.  
 Polish  

  
 TITLE       Moje leczenie woda : na podstawie przeszlo 35-letniego  

  
 doswiadczenia, napisal dla leczenia chorob i utrzymania zdrowia ;   

  
 z upowaznienia autora z 33-go powiekszonego i opracowanego na  

  
 nowo wydania / Sebastian Kneipp ; przetlomaczyl J.A. Lukaszkiewicz  

 IMPRINT     [1891] 

 DESCRIPT    xvi, 420 p. : ill. ; 19 cm 

  
 NOTE        "Z rycina autora."  

 NOTE        Translation of: Meine Wasserkur 

 NOTE        Includes index 

 SUBJECT     Hydrotherapy 

  
 ALT AUTHOR Lukaszkiewicz, J. A  

  
   

  
 TITLE       Rozaniec zywy : czyli reguly i nowy sposob  

  
 wspolnego i skutecznego odmawiania rozanca swietego na wieksza  

  
 czesc i chwale Pana Boga w Trojcy Sw. Jedynego i uwielbienie  

  
 Najswietszej Bogarodzicy Maryi Panny.  

 IMPRINT     [1876?] 

 DESCRIPT    87 p. : ill. ; 18 cm. 

  

 AUTHOR      Deharbe, Joseph, 1800-1871. 

  
 TITLE       Wiekszy katechizm rzymsko-katolicki dla szkol  

  
 polskich w Ameryce / J. Deharbe.  

 IMPRINT     [1878?] 

 DESCRIPT    146 p. ; 19 cm. 

  

 AUTHOR      Delert, J. B. 

  
 TITLE       Krotka historya kosciola swietego katolickiego /  

  
 napisal X. J. B. Delert.  

 IMPRINT     1889. 

 DESCRIPT    172 p. ; 18 cm. 

  

 AUTHOR      Likowski, Edward, Abp., 1836-1915. 

  
 TITLE       Krotki katechizm rzymsko-katolicki / ulozyl E.  

  
 Likowski.  

  
 IMPRINT     [c1895]  

 DESCRIPT    94 p. ; 19 cm. 

  

  
 AUTHOR      Dyniewicz, Wladyslaw, 1843-1928.  

  
 TITLE       Skrocona gramatyka polska wedle Lercla i  

 Maleckiego. 

 IMPRINT     [1899] 

 DESCRIPT    64 p. ; 19 cm. 

  

  
 TITLE       Elementarz obrazkowy, czyli, pierwsze zasady  

  
 pisania i czytania : zastosowany dla szkol polskich w Stanach  

  
 Zjednoczonych.  

  
 EDITION     Najnowsze wyd.  

 IMPRINT     c1907. 

 DESCRIPT    84 p. : ill. ; 21 cm. 

 ALT AUTHOR Dyniewicz, Wladyslaw, 1843-1928. 

  

 AUTHOR      Bernatowicz, Feliks, 1796-1836. 

 TITLE       Pojata, corka Lezdejki, albo, Litwini w XIV. wieku 

 : romans historyczny / F. Bernatowicz. 

 IMPRINT      [1911?] 

 DESCRIPT    2 v. in 1 ; 15 cm. 

  
 TITLE       Litwini w XIV wieku.  

  
   

  
 AUTHOR      Bogdan.  

  
 TITLE       Orfeusz : czyli zbior najulubienszych piesni  

  
 polskich z melodyami / ulozonemi na cztery meskie glosy przez  

 Bogdana. 

 IMPRINT     1913. 

 DESCRIPT    1 chorus score (63 p.) ; 25 cm. 

  

 AUTHOR      Szopinski, D. 

  
 TITLE       Gramatyka jezyka polskiego z cwiczeniami : rok I :  

  
 podrecznik praktyczny dla szkol parafialnych w Ameryce /  

  
 przygotowal D. Szopinski.  

 IMPRINT     1913. 

 DESCRIPT    34 p. ; 21 cm. 

  
 NOTE        "Wedlug C. Niewiadomskiej: Pierwszy rok gramatyki" --  

  
   

 AUTHOR      Szopinski, D. 

  
 TITLE       Gramatyka jezyka polskiego z cwiczeniami : rok III  

  
 : porecznik praktyczny dla szkol parafialnych w Ameryce /  

  
 przygotowal D. Szopinski.  

 IMPRINT     1915. 

 DESCRIPT    95 p. ; 21 cm. 

  
 NOTE        "Wedlug C. Niewiadomskiej: Trzeci rok gramatyki" -- t.p.  

  
   

  
 TITLE       Atlas historyczny i geograficzny : zawiera dziewiec  

  
 polskich historycznych map i dziewiec angielskich geograficznych  

 map. 

 IMPRINT     [1915] 

 DESCRIPT    1 atlas (20 plates) : 20 col. maps ; 21 cm. 

  

 AUTHOR      Jacolliot, Louis, 1837-1890. 

 TITLE       L'Afrique mystirieuse.  
 Polish.  

  
 TITLE       Tajemnice Afryki i straszny handel niewolniczy /  

  
 Ludwik Jacolliot; przetlumaczyl z francuskiego Karol Jurkiewicz.  

 IMPRINT     1916. 

 DESCRIPT    587 p. : ill. ; 19 cm. 

  

  
 TITLE          Listownik polsko-amerykanski : podrecznik zawierajacy nauke  

  
 pisania listow i gotowe wzory listow : w wszystkich przypadkach zycia ... :  

  
 szczegolnie zastosowany do uzytku i wygody Polakow w Ameryce  

 IMPRINT     1916 

 DESCRIPT     150 p. ; 21 cm 

  

  
 AUTHOR       Skaryszewski, Thomas C. 1865-  

  
 TITLE        Najnowszy i najpraktyczniejszy listownik polsko-amerykanski   

 = The latest and most complete Polish and American letter writer :    being 

 a very useful guide to correspondence between the Polish and 

 English speaking people on all subjects of everyday life / 

  
 opracowal T.C. Skaryszewski  

 IMPRINT      c1916 

 DESCRIPT     269 p. ; 18 cm 

  

  
 AUTHOR      Chociszewski, Jozef, 1837-1914.  

  
 TITLE       Dzieje narodu polskiego / skreslil Jozef  

  
 Chociszewski ; wydanie popr. i uzup. historja lat ostatnich, oraz  

  
 dzialalnosci Polakow w Ameryce w okresie wojny swiatowej przez  

  
 Henryka K. Setmajera.  

 EDITION     Wyd. popr. i uzup. 

 IMPRINT     [1924?] 

 DESCRIPT    272 p. : ill., ports. ; 18 cm. 

 NOTE        Includes excerpts from the 1921 constitution, chronologies 

 of Polish history, a geographical description of Poland, and 

 other miscellaneous supplements. 

  
 ALT AUTHOR Setmajer, Henryk K. O Polakach w Ameryce.  

  
   

 AUTHOR      Businger, L. C. (Lucas Caspar), 1832-1910. 

 TITLE       Biblische Geschichte des Alten und Neuen 

 Testamentes furkatholische Volksschulen.  
 Polish.   

  
 TITLE       Historya Biblijna Starego i Nowego Testamentu dla  

  
 szkol ludowych katolickich / na nowo opracowana wedlug  

  
 wydania Buzingera przez katechete Arnolda Walthera na jezyk  

  
 polski przelozona.  

  
 IMPRINT     [n.d.]  

 DESCRIPT    337, [5] p. : ill., maps ; 18 cm. 

  

  
 TITLE           Czarnoksieznik Hokus-Pokus : czyli, Nauka odkrycia   

  
 tajemnic i niezawodny sposob czarowania : wedlug slawnych   

  
 sztukmistrzow, jako to Bosko, Schwanenfeld, Twardowski, Faust,   

 Theophrastus, Paracelsus, Doebler, Filadelfia i wielu innych 

 IMPRINT     [n.d.] 

  
 DESCRIPT    191 p. ; 18 cm  

  
   

  
 TITLE       Mala historya polska : dla szkol polskich.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    97 p. : ill., ports. ; 19 cm. 

  

  
 AUTHOR      Malecki, Antoni, 1821-1913.  

  
 TITLE       Gramatyka jezyka polskiego szkolna / przez  

  
 Antoniego Maleckiego.  

  
 IMPRINT     [n.d.]  

 DESCRIPT    311 p. ; 22 cm. 

  

  
 AUTHOR      Filochowski, R.  

  
 TITLE       Krotki katechizm : dla przygotowania dzieci do  

  
 pierwszej spowiedzi i komunii sw. / ulozony przez R.  

  
 Filochowskiego.  

  
 EDITION     Wyd. 21.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    62 p. ; 15 cm. 

  

 AUTHOR      Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930. 

  
 TITLE       Druga krwawa plama/ Conan Doyle.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    43 p. ; 19 cm. 

  

 AUTHOR      Jax, Antoni, 1848- 

  
 TITLE       Podroz po slubie : komedyjka w jednym akcie /  

  
 napisal i muzyke ulozyl A. Jax.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    27 p. ; 18 cm. 

  

 AUTHOR      Jax, Antoni, 1848- 

  
 TITLE       Wol w oslej skorze : komedyjka w dwoch aktach ze  

  
 spiewami / napisal i muzykeskomponowal A. Jax.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    52 p. ; 18 cm. 

  

  
 AUTHOR      Kozlowski, S.  

  
 TITLE       Historya swieta, czyli dzieje Starego i Nowego  

  
 Testamentu : dla szkol polskich w Ameryce / przez S.  

  
 Kozlowskiego.  

  
 IMPRINT     [n.d.]  

 DESCRIPT    64 p. ; 18 cm. 

  

  
 TITLE       Deklamator polski : zbior poezyi religijnych,  

  
 narodowych i historycznych stosownych do wyglaszania podczas  

  
 uroczystosci patryotycznych, rodzinnych, oraz wycieczek letnich, z  

  
 dodaniem dyalogow i sztuczek teatralnych.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    149 p. ; 18 cm. 

  

 AUTHOR      Chodzko, Alexander,1804-1891 

  
 TITLE       Chodzki Alexandra Dokladny slownik  

  
 polsko-angielski, i angielsko-polski, czerpany z najlepszych zrodel  

  
 krajowych i obcych, a mianowicie ze slownikow polskich:  

  
 Lindego, Mrongoviusa i Ropelewskiego, z angielskich: Johnsona,  

 Webstera, Walkera, Fleming-Tibbinsa i innych 

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    2 v. in 1. 25 cm 

 NOTE        Vol. 2 has title: Alex. Chodzko's A complete dictionary, 

 English and Polish .. 

  

 AUTHOR      Jax, Antoni, 1848- 

  
 TITLE       Z Pennsylvanii do Kalifornii, albo, wiarolomna  

  
 zona : obrazek z zycia Polakow w Ameryce, w czterech aktach ze  

  
 spiewami /napisal A. Jax.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    98 p. ; 18 cm. 

  

  
 AUTHOR      Mickiewicz, Adam, 1798-1855.  

  
 TITLE       Pisma Adama Mickiewicza.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    v. : ill., port. ; 19 cm. 

  
 NOTE        "Doslowny przedruk z wydania lipskiego." -- t.p. verso.  

  
   

  
 AUTHOR      Krumlowski, Konstanty, 1872-1938.  

  
 TITLE       Krolowa Przedmiescia : obraz w 5 aktach ze  

  
 spiewami i tancami / napisal Konstanty Krumlowski.  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    86 p. ; 18 cm. 

  

 AUTHOR      Jeske, August. 

  
 TITLE       Gramatyka jezyka polskiego / wylozyl August  

  
 Jeske.  

  
 EDITION     Wydanie osme, przejrzane i uzupelnione .  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    159 p.[1]; 19 cm. 

  

 AUTHOR      Doyle, Arthur Conan, Sir, 1859-1930 

  
 TITLE       Palec inzyniera / Conan Doyle  

 IMPRINT     [n.d.] 

  
 DESCRIPT    44 p. ; 18 cm  

  
   

  
 TITLE       Mala historya polska : dla szkol polskich  

 IMPRINT     [n.d.] 

 DESCRIPT    97 p. : ill., ports. ; 19 cm 

  

  
 TITLE      Jan Okpiswiat zwany takze Sowizdrzalem : slynny swego czasu  

  
 trefnis, jego figle i awantury : powiesc komiczna ku rozweseleniu   

 czytelnikow 

 IMPRINT     [19--?] 

 DESCRIPT    96 p. ; 19 cm 

  

AUTHOR Chociszewski, Józef, 1837-1914
TITLE Koszyk kwiatów : obraz dramatyczny ludowy w pieciu odslonach z spiewami i tancem, podlug powiesci X. Schmida [Schmidta?] / opracowal Józef Chociszewski IMPRINT Chicago, Ill. : Nakladem i drukiem Polish American Publishing Co., [191-] DESCRIPT 78 p. ; 18 cm NOTE Without music AUTHOR Jax, Antoni, 1848- TITLE Genowefa, ksiezna brabancka : tragedya ze spiewami w 7 rozdzialach / napisal Antoni Jax EDITION Wyd. 2 IMPRINT Chicago, Ill. : Drukiem i nakl. Polish American Pub. Co., [between 1900 and 1950?] DESCRIPT 79 p. ; 18 cm AUTHOR Kowalewski, Tomasz TITLE Liturgika : czyli wyklad obrzedów Kosciola Katolickiego / podlug dziela Innocentego Frenkla ; strescil i do uzytku szkolnego zastosowal Tomasz Kowalewski IMPRINT Chicago, Ill. : Polish American Publishing Co., [1902?] DESCRIPT iv, 126 p. : ill. ; 20 cm TITLE Piekielny zegar : powiesc kryminalna IMPRINT Chicago, Ill. : Nakl. i drukiem Polish American Pub. Co., [between 1900 and 1930] DESCRIPT 38 p. ; 18 cm AUTHOR Boleslawiusz, Klemens TITLE Przerazliwe echo traby ostatecznej : albo cztery rzeczy ostatnie czlowieka ceekajace [sic] / przez Klemensa Boleslawiusza .. IMPRINT Chicago, Ill. : Polish American Pub. Co., [between 1900 and 1945?] DESCRIPT 143 p. ; 19 cm NOTE "Katownia wiezienia piekielnego przykladami wyrazona przez ks. Jana Babtisti" -- p. [114]-143 TITLE Piekna historya o cierpliwej Helenie : córce króla Antoniusza, cesarza tureckiego z Konstantynopola (Carogrodu), która bedac u dworu, pózniej przez 22 lata pielgrzymujac, wielkie utrapienia i nedze cierpliwie i meznie znosila EDITION Wyd. nowe, popr IMPRINT Chicago, Ill. : Polish American Pub. Co., [19--?] DESCRIPT 45 p. ; 19 cm AUTHOR Mickiewicz, Adam, 1798-1855 TITLE Works TITLE Pisma Adama Mickiewicza IMPRINT Chicago, Ill. : Nakladem i drukiem Polish American Pub. Co., [19--]