WYDAWNICTWO VISTAUTHOR    Sadowski, Andrzej
TITLE     Socjalizm a komunizm : slownik wyrazow obcych 
/ Andrzej Sadowski
IMPRINT   Wroclaw : [Wydawn. Vist], 1983
DESCRIPT  15 p. ; 20 cm

CPAA Home