ILLINOIS

DES PLAINES

 
- Golden Jubilee of the establishment of Sisters of the Holy Family of
  Nazareth, 1885-1935
- Today's Nazareth, The congregation of Sisters of the Holy Family of
  Nazareth, 1963

CHICAGO 

 
- Ku czci Kosciuszki, z okazji setnej rocznicy zgonu, wydane staraniem Komitetu Obrony Narodowej, 1917
- Pamietnik Parafii Swietej Trojcy, 1893-1918
- Diamond Anniversary of St. Josaphat Parish, 1884-1959
- Golden Jubilee of St. John of God Church, 1907-1957
- Pamietnik Jubileuszowy ku czci ks. Ludwika Grudzinskiego, proboszcza parafii 
  Sw. Jana Bozego, 1903-1928
- Pamietnik 100-letniego Jubileuszu Parafii Sw. Trojcy, 1873-1973
- Diamond Jubilee of Immaculate Conception B.V.M. Parish, 1882-1957
- Pamietnik Poswiecenia Nowego Kosciola Sw. Wladyslawa, 26 May 1957
- Diamond Jubilee of St. Stanislaus Kostka Church, 1867-1942
- Golden Jubilee of St. Mary of Nazareth Hospital, 1894-1944
- Pamietnik Zjazdu Dwudziestego i Zlotu Szesnastego Sokolstwa Polskiego w
  Ameryce, July 7-12, 1933
- Sprawozdania Urzednikow Sok. Pol. W Am. Na XX Zjazd Walny S.P. , July
  9-12, 1933
- Pmietnik jubileuszowy Zwiazku Narodowego Polskiego, 1880-1940
- Golden Jubilee, 1894-1944, St. Hyacinth Church
- St. Hyacinth [ w. Jacek] Parish, 75th Anniversry, 1894-1969
- 25 lecie Harcerstwa Polskiego w Chicago, 1949-1974
- Polish American Historical Association, 1942-1951, including program of
  the Eighth Annul Meeting, Chicago, Dec. 27-28, 1951
- 4-ty Zjazd Lotnikow Polskich z Kanady i US, 1962
- 1. Dywizja Pancerna Kolo Chicago, Bal sylwestrowy, Dec. 31, 1965
- Poland's Millenium of Christianity, Chicagoland observance, Aug. 28, 1966
- Stowarzyszenie Polskich Kombatantow, Kolo im. 2-go Korpusu, 
  jedniodniowka, 1967 
- Sprawozdanie Zarzadu Glownego i Prezesek Stanowych Zwiazku Polek w 
  Ameryce na Sejm XXIV, Sept. 22-26, 1963
- Polish Women's Alliance of America, Six Youth Conference, June 25-28, 1970, program
- Polish Women's Alliance of America, XXIX Convention, Aug.28-Sept.1, 1983
- Protokol Sejmu XXIX Zwiazku Polek w Ameryce, Aug.27-Sept.1, 1983
- Sprawozdanie Zarzadu Glownego i Prezesek Stanowych Zwiazku Polek w 
  Ameryce na Sejm XXIX, Aug.27-Sept.1, 1983
- American Council of Polish Cultural Clubs, 1956 Annual Convention,
  Aug. 7-11, 1956
- 30 lat w sluzbie Melpomeny, pamietnik jubileuszu 30-lecia Jana Wojewodki, 1977
- Polish Film Festival, Sep. 21-30, 1990
- Polish Annual Film Festival in America, Sep. 19-28, 1992
- 6th Polish Annual Film Festival in America, Sep. 17-28, 1994
- 7th Polish Annual Film Festival in America, Sep. 16-30, 1995
- 8th Polish Annual Film Festival in America, Sep. 14-29, 1996
- 9th Polish Annual Film Festival in America, Nov. 1-11, 1997
- 10th Polish Annual Film Festival in America, Nov. 7-22, 1998
- Jak i dlaczego zakladac szkoly jezyka polskiego = Why and how to establish 
  schools of the Polish language (Polish Teachers Association, 1975)
- Pawel Checinski recital, The Polish Arts Club, Nov. 13, 1977
- 54th Annual Exhibition Paintings and sculpture, Polish Arts Club, May 17-24, 1987
- 57th Exhibition of Paintings and Sculpture, Polish Arts Club of Chicago, May 27-June 3, 1990
- 61st Exhibition of the Polish Arts Club of Chicago, May 7-21, 1995