Gazeta Polska
(Chicago, Illinois)

1991 : no. 1-2, 4-5, 7, 9, 11-14,16-17, 19-26, 32-36, 38-44

Gazeta : Newsletter of the American Association for Polish Jewish Studies
(Cambridge, MA)

CPAA has:
1992 : no.1-2
1993 : no.1-2

Gazette - Gazeta Polonii
Tygodnik informacyjny Amerykanow Polskiego Pochodzenia w Stanach Zjednoczonych
(Boston, Mass.)

CPAA has:
1965 : no. 18
1966 : no. 30
1968 : no.18
1969 : no. 44-49
1970 : no. 2
1972 : no. 47

Glos Ludowy: People’s Voice: Polish American Labor Weekly
(Detroit, Michigan)

1972 : no. 49

Glos Parafii
(Holy Cross Church, New Britain, Conn.)

1996 : no. 19
1997 : no. 26-27
1998 : no. 29-33
1999 : no. 34-38, 41

Glos Polek
(Chicago, Illinois)

1960 : no. 10
1973 : no. 13
1974 : no. 21
1975 : no. 6-8, 11-12,14-24
1976 : no. 1, 4-6, 8-11, 13-14, 16-24
1977 : no. 1-12, 14-24
1978 : no. 1-7, 9-24
1979 : no. 1-15, 17-19, 21-24
1980 : no. 1-7, 9-18, 20-24
1981 : no. 1-14, 16-22, 24
1982 : no. 11
1983 : no. 1, 4-10, 12-13, 15-24
1984 : no. 1-9, 11-24
1985 : no. 1-24
1986 : no. 1-5, 7-14, 17-24
1987 : no. 1-14, 16-24
1988 : no. 1-11, 13-24
1989 : no. 1-12, 14-24
1990 : no. 1-17, 19-23
1991 : no. 1-24
1992 : no. 1-24
1993 : no. 1, 20
1996 : no. 8, 11-12
1997 : no. 1, 12
1998 : no. 2-3

Glos Polonii = Voice of Polonia
Polish American Monthly, PAC of Southern California
Orange, CA

1996 : no. 12-13, 16/17-18
1997 : no. 19, 22, 24/25-26/27

Glos
Centrum Polsko-Slowianskie i Polsko-Slowianska Federalna Unia Kredytowa
(Brooklyn, New York)

1989 : no.1
1992 : no. 2-3, 5, 11-12
1993 : no. 3, 11
1994 : no.1
1996 : no. 20, 23
1997 : no. 9, 19, 21-22, 24
1998 : no. 2, 4-8, 10, 14-19, 23
1999 : no. 2-7, 9, 13, 15
2000 : no. 18

Good News
The American Institute of Polish Culture
(Miami, Florida)

1986 : Spring
1988 : Fall
1989 : Fall
1991 : Fall
1992/1993
1994/1995
1996/1997
1997/1998

Gwiazda Polarna
(Stevens Point, Wisconsin)
ISSN 0740-5944

1985 : no. 23
1988 : no. 15, 42, 45, 47
1989 : no. 10, 28-29, 33-52
1990 : no. 1-33, 35-48, 50-52
1991 : no. 1-45, 47-52
1992 : no. 1-38
1993 : no. 10, 49 - 52
1994 : no. 1-29, 34, 43, 45, 51-52
1995 : no. 25, 27, 37
1996 : no. 11, 23, 31-52
1997 : no. 1, 6-52
1998 : no. 1-26
1999 : no. 3, 6-19

GP Light - monthly supplement to the Gwiazda Polarna

1993 : no. 1-8
1994 : no. 9-20
1995 : no. 21-32
1996 : no. 33-44
1997 : no. 45-56
1998 : no. 57-67
1999 : no. 69, 71/72-77