Kalejdoskop
(Berwyn, Ill.)

1989 : no. 18

Kalejdoskop Polonijny
(South Hadley, M.A.)

1995 : no.16
1996 : no.3

Kalejdoskop Tygodnia
(Chicago, Ill.)

1989 : no. 26, 39, 43, 45
1994 : no. 42

Kalendarz Krzyzowca
(Washington, D.C.)

1941 : no. 3
1944 : no. 4
1945 : no. 3
1946 : no. 4
1954 : no. 1-2
1963 : no. 1
1964 : no. 1
1965 : no. 4

Kalendarz Marianski
(Stockbridge, Mass.)

1972
1976
1992

Kalendarz Zwiazkowy
Nakladem Wydawnictw Zwiazku Narodowego Polskiego
(Chicago, Ill.)

1918, 1920-1923, 1929, 1936-1937, 1939 - 1943, 1945,

1953, 1955 - 1956, 1958, 1964-1966, 1968, 1970, 1972, 1974-1984

Kariera: Polish illustrated magazine
(New York, New York)

1989 : no. 2, 5
1990 : no. 1-11
1991 : no. 1, 3, 7
1993 : no. 2

Kazalnica Popularna
Seminarium Duchowe, Orchard Lake, Michigan

1943
1944 : zeszyt I-IV

Kazalnica (The Pulpit)
(New Castle, PA)

1942 : no. 1-12
1943 : no. 1-12
1944 : no. 1-12
1945 : no. 1-12
1946 : no. 1-12
1947 : no. 1-12
1948 : no. 1-12
1949 : no. 1-12
1950 : no. 1-12
1951 : no. 1-12
1952 : no. 1-12
1953 : no. 1-12
1954 : no. 1-12
1956 : no. 1-12
1957 : no. 1-12
1958 : no. 1-12
1959 : no. 1-12
1961 : no. 1-12
1962 : no. 1-12
1963 : no. 1-12

Kobieta : magazyn dla pan
(Chicago, Illinois)
ISSN 1046-686X

1990 : no. 11-12

Kombatant w Ameryce : quarterly of the Polish Veterans of WWII
(New York, New York)

1956 : no. 3-4
1957 : no. 1-4
1958 : no. 1-4
1959 : no. 1-2,3/4
1960 : no. 1-4
1961 : no. 1-3
1962 : no. 1-4
1963 : no. 1-3/4
1964 : no. 1-4
1965 : no. 1-3
1966 : no. 1-3
1967 : no. 1-4
1968 : no. 1-4
1969 : no. 1-4
1970 : no. 1-4
1971 : no. 1-3
1972 : no. 1-4
1973 : no. 1-4
1974 : no. 1-4
1975 : no. 1-4
1976 : no. 1-3
1977 : no. 1-3
1978 : no. 3/4
1979 : no. 4
1980 : no. 1-4
1981 : no. 1-2
1983 : no. 2-3
1984 : no. 1-3
1986 : no. 2
1987 : no. 4

Komentarz:  Konwersatorium polsko-amerykanskie
(New York, NY)

1993 : no.3
1994 : no. 1-4
1995 : no. 1

Komunikat
Polish Medical Alliance
(Chicago, Illinois)

1969 : no. 42, 43
1970 : no. 44
1971 : no. 46, 47
1972 : no. 48, 49 Komunikat Informacyjny
1973 : no. 50, 52
1974 : no. 52, 53
1975 : no. 54, 55
1976 : no. 56, 57
1978 : no. 60/61
1979 : no. 62

Konfederacja 76 = Confederation 76 : miesiecznik Polakow w kraju i na uchodzctwie
walczacych o wolnosc i niepodleglosc ojczyzny
(New York)

1976 : no. 1
1977 : no. 2, 4-7, 9-10
1978 : no. 12-13

 
The Kosciuszko Foundation Newsletter
(New York, New York)
 
CPAA holdings:
1967 : no. 4
1968 : no. 1-4, 6-10
1969 : no. 1-10
1970 : no. 1-10
1971 : no. 1-10
1972 : no. 1-10
1973 : no. 1-10
1974 : no. 1-10
1975 : no. 1-10
1976 : no. 1, 5-10
1976/1977 : no. 2-10
1977/1978 : no. 1-9
1980 : no. 1-3
1981 : no. 4
1982 : no. 1-3
1983 : no. 1-3
1984 : no. 1-4
1985 : no. 1-4
1986 : no. 1-3
1987 : no. 2-4
1988 : no. 1-5
1989 : no. 1-5
1990 : no. 1-4
1991 : no. 1-3
1991/1992 : no. 4
1992 : no. 1-3
1992/1993 : no. 4
-also a Kosciuszko Foundation book service catalog was published in fall/winter 1991.
-also The Catholic University of Lublin: Past and Present was published in a newsletter in October,1986.
1993 : no. 1-4
1994 : no. 1-4
1995 : no. 1-3
1995/96 : no.4
1996 1-3, plus Book Service Catalog
1997 no.2-3
1997/98 : no. 4
1998 : no. 1-2
1999 : no. 1-2, 4
2000 : no. 1

 

Kronika Historyczna Armii Krajowej
Wydaje Zarzad Okregu Kola AK w Stanach Zjednoczonych
(Harwood Heights, Ill.)

1980 no. 1
1982 no. 2

Kronika Polonii
(A quarterly publication of the Polish American Congress, District of Connecticut,
established in 1995)

1995 : no. 1
1996 : no. 2-4
1997 : no. 1
1997/1998 : no.1
1998 : no. 2-3
1999 : no. 1

Ku Wolnosci
(Hartford,Connecticut)

1967 : no. 1-2, 4-7
1968 : no. 9-12, 19
1969 : no. 20-21, 23

Kurier - Plus
(Brooklyn, N.Y.)

1994 : no. 10
1995 : no. 31
1996 : no. 87, 94, 101, 118
1997 : no. 126, 128-130, 132-136, 138-140, 162, 167
1998 : no. 190
1999 : no. 236, 239, 243, 245-246, 249-250, 252, 260-263, 268, 270-271, 273, 274, 276, 277
2000 : no. 291, 302, 305, 307-308, 310-311, 313

Kurier - Tygodnik Polonii Michigan
(Hamtramck, Michigan)

1993 : no. 2

Kurier - Tygodnik Polski
(Brooklyn, NY)

1992 : no. 223, 228

Kurier - Polonian American
(Chicago, Illinois)

1989 : no. 14

Kuryer Codzienny
(Boston, Mass)

1953 : no. 64

Kwartalnik Polskiego Zwiazku Ziem Zachodnich w Ameryce
(Chicago, Illinois)

1961 : no. 1-3
1962 : no. 1-4
1963 : no. 1-2