AMERYKA ECHO

CPAA holdings:
Toldeo weekly edition :  September 21, 1889-May 9, 1971 
Toldeo weekly mail edition :  January 3, 1914-December 30, 1956
Toledo daily mail edition:  1914-December 31, 1931
Toldeo daily edition:  August 12, 1914-December 30, 1933
New York edition:  January 4, 1913-December 27, 1913
Buffalo edition:  August 2, 1959-December 25, 1960 
Niedziela (suppl.) : November 17, 1912 - June 29, 1913

Period of publication: September 21, 1889-May, 1971 Place of publication: Toldeo, OH, 1889, 1892-September, 1961; Detroit, MI, 1889-1892; Chicago, IL, October 1961-May, 1971 Frequency: weekly, September 21, 1889-May 9, 1970; daily, June 1, 1915-December 31, 1915, 1917-December 30, 1933 Title changes: Ameryka, 1889-November 29, 1902 (except December 19, 1891-June 20, 1902, Ameryka w Toledo; and January 23, 1892- December 29, 1892, Ameryka w Toledo i Kuryer Cleveland). Absorbed Echo (Buffalo) and changed title to Ameryka-Echo, December 6, 1902. Title varies: Ameryka Tygodnik Polski, July 4, 1903-February 6, 1904. Publishers: American Co. (Antoni Paryski), 1889-1906; Antoni Paryski, 1900-1932; Paryski Publishing Co., 1933-1961; Ameryka-Echo, Inc., October 1961-1971 Editors: F. Szczerbowski, 1899-1900(?); Antoni Paryski, 1900)?)-1921, 1929-1932; M. S. Dunin, 1922-1928; F. Freidel, 1933-1942; M. Paryski, 1943-1946; D. Victor Rosinski, 1947-1955; J. S. Lesniewicz, 1956, 1961; W. Gawronski, 1957-1958; Marian Wojciechowicz, 1959-1960; Jan Krawiec, 1962-1967; Bialasiewicz, 1967-1971 Supplement: Niedziela (dodatek powiesciowo-naukowy), Nov. 17, 1912-1913? edited by A.A. Paryski Regional editions: Pittsburgh (Kuryer Pittsburski), 1891; Cleveland (Kurjer Clevelandski), 1891, 1894; Detroit, 1892, 1894, 1911; Toledo, 1911, January-March, 1914, January-May, 1915, 1917-1921 (daily and weekly), 1922-1933 (daily), 1934-1965 (weekly); New York, 1913, January-March, 1914, 1915 (weekly); Boston, January-March, 1914; Buffalo, 1957-1971

CPAA Home