POLISH PUBLISHING CO., CHICAGO, ILL. [SPOLKA WYDAWNICTWA POLSKIEGO] [DZIENNIK CHICAGOSKI]

 
TITLE     Druga ksiazka do czytania dla szkol ludowych w Ameryce.
EDITION   Wyd. 20, przejrzane i popr.
IMPRINT   c1889.
DESCRIPT  173 p. : ill. ; 19 cm.
 
TITLE     Elementarz dla szkol ludowych w Ameryce / przejrzany i
poprawiony przez Wydzial Pedagogiczny  Kolegium sw. Stanislawa w
Chicago, Ill.
IMPRINT   c1903.
DESCRIPT  87 p. : ill. ; 18 cm.
ALT AUTHOR Kolegium Stanislawa (Chicago, Ill.). Wydzial
Pedagogiczny.
 
TITLE     Dzieje Polski : dla uzytku szkol polskich w Ameryce / opracowane
z polecenia Spolki Nakladowej Wydawnictwa Pol.
IMPRINT   1906.
DESCRIPT  487 p. : ill. ; 19 cm.
 
AUTHOR    Szwajkart, Stanislaw, 1857-
TITLE     Arytmetyka : na podstawie dziel Stoddard'a, Quackenboss'a, Ray'a,
jakotezpolskich dziel europejskich opracowana, i do uzytku parafialnych
szkol polskich w Stanach Zjednoczonych / zastosowana przez Stanislawa
Szwajkarta. czesc pierwsza ; dzialania liczbami calkowitymi.
IMPRINT   1908 c1889.
DESCRIPT  iv, 106 p. ; 21 cm.
NOTE      "Czesc pierwsza. Dzialania liczbami calkowitemi" -- t.p.
 
TITLE     Trzecia ksiazka do czytania dla szkol ludowych w Ameryce.
EDITION   Wyd. 20, przejrzane i poprawione.
IMPRINT   1910 c1889.
DESCRIPT  292, iv p. : ill. ; 19 cm.
 
TITLE     Czwarta ksiazka do czytania dla szkol ludowych w Ameryce.
EDITION   Wyd. przejrzane i poprawione.
IMPRINT   1910 c1889.
DESCRIPT  434, v p. : ill. ; 19 cm.
 
AUTHOR    Gordon, Franciszek.
TITLE     Piata ksiazka do czytania dla szkol ludowych w Ameryce / ulozyli
Fr. Gordon i S. Zahajkiewicz.
IMPRINT   c1912.
DESCRIPT  449, v p. : ill. ; 19 cm.
ALT AUTHOR Zahajkiewicz, Szczesny.
 
AUTHOR    Ladon, F. M. (Felix Michael), 1870-
TITLE     Wyklad malego katechizmu : podrecznik dla nauczycielek szkol
parafialnych w Stanach Zjednoczonych / opracowal Feliks Ladon.
IMPRINT   1914.
DESCRIPT  882, iii p. : ill. ; 19 cm.
 
TITLE     Mala historya polska dla szkol polskich w Ameryce.
IMPRINT   1916.
DESCRIPT  94 p. : ill., ports. ; 19 cm.
NOTE      Cover TITLE: Mala historya polska dla szkol ludowych w
Ameryce.
 
AUTHOR    Zahajkiewicz, Szczesny.
TITLE     Perla Cyllejska : obraz dramatyczny ze spiewami w 3-ch odslonach
/ napisal S. Zahajkiewicz.
IMPRINT   1917.
DESCRIPT  69 p. ; 17 cm.
 
TITLE     Wypisy polskie : dla klasy trzeciej szkol gimnazyalnych i realnych
/ ulozyli Jan Czubek i Roman Zawilinski.
IMPRINT   1918.
DESCRIPT  vi, 310 p. ; 23 cm.
ALT AUTHOR  Czubek, Jan, 1849-1932.
ALT AUTHOR  Zawilinski, Roman, 1855-1932.
 
TITLE     Wypisy polskie : dla klasy drugiej szkol gimnazyalnych i realnych /
ulozone przez Franciszka Prochnickiego i Jozefa Wojcika.
EDITION   Wyd. 3-cie / oprac. Fr. Prochnicki.
IMPRINT   1918.
DESCRIPT  vii, 340 p. ; 23 cm.
ALT AUTHOR  Prochnicki, Franciszek.
ALT AUTHOR  Wojcik, Jozef.
 
AUTHOR    Rygier, Leon.
TITLE     Glowne zasady pisowni polskiej : ze slowniczkiem / Leon Rygier.
IMPRINT   1920.
DESCRIPT  64 p. ; 19 cm.
NOTE      "Wedlug uchwal Walnego Administracyjnego
Zgromadzenia czlonkow Akademji Umiejetnosci w Krakowie dnia 9go
lutego 1918 r." -- t.p.
 
TITLE     Pierwsza ksiazka do czytania dla szkol parafjalnych w Ameryce.
IMPRINT   c1923.
DESCRIPT  118 p. : ill. ; 18 cm.
NOTE      "W nowym opracowaniu z uwzglednieniem pisowni
przyjetej przez Akademje Krakowska" -- t.p.
 
TITLE     Trzecia ksiazka do czytania dla szkol parafjalnych.
IMPRINT   c1928.
DESCRIPT  230, ii p. : ill. ; 19 cm.
NOTE      "W nowem opracowaniu z uwzglednieniem pisowni
przyjetej przez Akademje Krakowska" -- t.p.
 
AUTHOR    Chociszewski, Jozef, 1837-1914
TITLE     Dzieje narodu polskiego / skreslil Jozef Chociszewski ; wydanie
poprawione i uzupelnione historja lat ostatnich, oraz dzialalnosci
Polakow w Ameryce w okresie wojny swiatowej
IMPRINT   1931
DESCRIPT  213, iv p. : ill., ports. ; 19 cm
 
TITLE     Druga Ksiazka do czytania dla szkol parafjalnych w Ameryce.
IMPRINT   c1936.
DESCRIPT  166 p. : ill. ; 20 cm.
NOTE      "W nowem opracowaniu z uwzglednieniem pisowni
przyjetej przez Akademje Krakowska" -- t.p.
 
TITLE     Czwarta ksiazka do czytania dla mlodziezy szkol parafjalnych w
Ameryce.
IMPRINT   c1936.
DESCRIPT  297 p. : ill. ; 19 cm.
NOTE      "W nowem opracowaniu z uwzglednieniem pisowni
pisowni przyjetej przez Akademje Krakowska" -- t.p.
 
TITLE     Elementarz dla szkol parafjalnych : w nowym opracowaniu z
uwzglednieniem pisowni przyjetej przez Akademje Krakowska.
IMPRINT   c1938.
DESCRIPT  80 p. : ill. ; 18 cm.
 
AUTHOR    Kozlowski, W. M. (Wladyslaw Mieczyslaw), 1859-1935.
TITLE     Historja naturalna : zoologja, botanika, mineralogja, gieologja
wedlug Bergiego, Lakowitza i innych / napisal Wl. M. Kozlowski.
EDITION   Wyd. 2, popr.
IMPRINT   [n.d.]
DESCRIPT  367 p., [17] leaves of plates : ill. ; 21 cm.
SUBJECT   Natural history.
 
TITLE     Mala historja Polska dla szkol polskich w Ameryce.
EDITION   Przerobiona, uzupelniona i ozdobiona obrazkami.
IMPRINT   [n.d.]
DESCRIPT  91 p. : ill. ; 18 cm.
 
AUTHOR    Chociszewski, Jozef, 1837-1914.
TITLE     Dzieje narodu polskiego ..
IMPRINT   [n.d.]
DESCRIPT  272 p.
 
TITLE     O nasladowaniu Jezusa Chrystusa : ksiag czworo / Tomasz Kempis
; z lacinskiego przetlumaczyl A. Jelowiecki.
EDITION   Wyd. nowe.
IMPRINT   [n.d.]
DESCRIPT  432 p. : ill. ; 30 cm.
NOTE      Translation of: Imitatio Christi.
ALT AUTHOR    Thomas, Kempis, 1380-1471.
 
TITLE     [Czwarta ksiazka do czytania dla szkol ludowych w Ameryce]
IMPRINT   [n.d.]
DESCRIPT  395, v p. : ill. ; 19 cm
NOTE      CCSU's copy lacking t.p.; bibliographic information from
Cover
 
AUTHORPoland. Constitution, 1791

TITLEKonstytucja 3 maja 1791 roku

IMPRINTChicago : Spólka Nakladowa Wydawnictwa Polskiego, 1891

DESCRIPT24 p. ; 19 cm

AUTHORLadon, F. M. (Felix Michael), 1870-

TITLEGramatyka jezyka polskiego : wedlug uchwal Akademji Krakowskiej z

dnia 9 lutego, 1918 roku rozporzadzeniem z dnia 1 stycznia, 1919 r. przez Ministerstwo Oswiaty Publicznej do uztku szkolnego w Polsce dozwolonych / opracowal F. Ladon

EDITIONWyd. przejrzane i skrócone

IMPRINTChicago : Nakl. i wlasnosc Spólki Wydawnictwa Polskiego, c1920

DESCRIPT126 p. ; 18 cm

 
AUTHORDeharbe, Joseph, 1800-1871

TITLEWiekszy katechizm rzymsko-katolicki dla szkól polskich w

Ameryce / J. Deharbe

IMPRINTChicago : Drukiem Dziennika Chicagoskiego, c1935

DESCRIPT165 p., [1] leaf of plates : ill. ; 18 cm

AUTHORDomaszewicz, Jan

TITLEKrótkie zywoty swietych / Jan Domaszewicz

IMPRINTChicago, Ill. : Drukiem Dziennika Chicagoskiego, 1918

DESCRIPT688 p. ; 20 cm

AUTHORZielinski, Szymon J

TITLEPoznaj siebie samego / Szymon J. Zielinski

IMPRINTChicago, Ill. : Drukiem Spólki Nakladowej Wydawnictwa Pol., 1913

DESCRIPT210, [2] p. ; 20 cm

AUTHORFryszkiewicz, Melchior

TITLEW cieniu krematoriów : wspomnienia z obozów koncentracyjnych w Niemczech / 

napisal O. Melchior Fryszkiewicz

IMPRINTChicago : Drukiem Dziennika Chicagoskiego, 1947

DESCRIPT80 p. ; 24 cm

TITLEWianek nabozenstw : odprawianych w ciagu roku koscielnego : z

dodaniem rytualiku parafialnego (Ex Rituali Romano) / zebral i

ulozyl Franciszek S. Uzdrowski

EDITIONWyd. 3

IMPRINTChicago, Ill. : Nakladem Spólki Wydawniczej Polskiej, 1945

DESCRIPT215 p. : music ; 22 cm

 
TITLEKalendarz ludowy na rok..

IMPRINTChicago, Ill. : Nakl. Polskiej Ludowej Spólki Wydawn.,

DESCRIPTv. : ill. ; 25 cm

NOTEDescription based on: 1925