BIBLIOTEKA TYGODNIKA WOJENNEGO
AUTHOR  Smolar, Aleksander
TITLE   Miedzy ugoda a powstaniem / Aleksander Smolar
IMPRINT  [Warszawa] : Biblioteka Tygodnika Wojennego, [1982?]
DESCRIPT 18 p. ; 16 cm

AUTHOR  Glowinski, Michal
TITLE   Opis papieskiej podró y / Michal Glowinski
IMPRINT  [Poland] : Biblioteka Tygodnika Wojennego, [between 1982 
and 1984]
DESCRIPT [16] p. ; 22 cm

CPAA Home