WYDAWNICTWO KONSTYTUCJI 3 MAJA
AUTHOR  Ostoja-Owsiany, Andrzej
TITLE   Rok 1920 w zywym zwierciadle propagandy i rzeczywistosci / Andrzej
Ostoja-Owsiany
IMPRINT  Warszawa : Wydawn. im. Konstytucji 3 Maja, 1981
DESCRIPT 76 p. : maps ; 21 cm
SERIES  Biblioteka aspektu

AUTHOR  Polish Helsinki Committee
TITLE   O przestrzeganiu praw czlowieka i obywatela w PRL / material zebrali i opracowali
czlonkowie Komisji Helsinskiej w Polsce Ludwik Cohn ... [et al.] [oraz] wspolpracownicy Biura
Interwencyjnego KSS "KOR" Jerzy Geresz ... [et al.]
IMPRINT  Warszawa : Wydawn. im. Konstytucji 3-Maja, 1980
DESCRIPT 265 p. (some folded) ; 20 cm
NOTE   Raport prepared for the 1980-81 Madrid Review Meeting of the Conference on
Security and Co-operation in Europe

CPAA Home