WYDAWNICTWO UNIA
TITLE   Nobel dla Walesy
IMPRINT  [Warszawa] : Unia, 1983
DESCRIPT 66 p. ; 22 cm

AUTHOR  Milosz, Czeslaw
TITLE   O podboju / Czeslaw Milosz. Etos KOR-u / J.J. Lipski. 
Manipulacje pod plaszczykiem / Irena Grudzinska-Gross
IMPRINT  Warszawa : Wydawn. "Unia", 1984
DESCRIPT 31 p. ; 15 cm

AUTHOR  Talbott, Strobe
TITLE   Komunizm - widmo i walka / Strobe Talbott
IMPRINT  Warszawa : Unia, 1984
DESCRIPT 35 p. : ill. ; 21 cm
NOTE   Translation of an article published in the January 4, 1982 issue of 
Time magazine

AUTHOR  Nowak, Leszek
TITLE   Licza sie tylko masy / Leszek Nowak
IMPRINT  Warszawa : Unia, 1984
DESCRIPT 36 p. ; 22 cm

CPAA Home